3D Zaměřování

 

Systém laserového skenování umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřování, trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor nebo libovolného terénu s mimořádnou rychlostí a přesností do tzv. mračna bodů, z kterých následně skládá 3D obraz či jiný datový výstup (dokumentace stavby např.). Při pracovní vzdálenosti do 50 m je přesnost určení prostorové polohy bodu 3 mm, pro modelovanou plochu je přesnost 2 mm. Máte zájem o takového služby? Napište nám svůj DOTAZ pomocí našeho formuláře.

 

Použití:

  • 3D zaměřování skutečného stavu budov, mostů, tunelů, podjezdů, nádrží a jakýchkoliv dalších objektů = zpracováním skutečného stavu se doplní či nahradí neexistující dokumentace (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); § 154 Vlastník stavby a zařízení; § (2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen: d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence)
  • 3D dokumentace průběhu výstavby a skutečného provedení staveb opakovaným  3D zaměřením a porovnáním s projektem = kontrola přesnosti a kvality prací (kontrola kubatur, geometrické přesnosti, rovnosti ploch a tvaru, tvorba digitálního rozdílového modelu)
  • 3D topografické mapování při úpravách silnic a dálnic, tunelů, parkovišť, stavenišť, přehradních profilů atp.
  • 3D zaměřování objemů zemních prací nebo skládek, sledování poklesů terénu, tvaru stavebních jam
  • 3D zaměřování technologických celků a konstrukcí, zhotovení virtuálních modelů provozů
  • 3D topografické mapování lomů, strmých svahů, tunelových portálů, opěrných a skalních stěn, mapování v dolech, jeskyních a podzemních prostorách
  • 3D scanning může využít celá oblast architektury, fasády a interiéry, dokumentace památek a uměleckých děl, 3D archeologie, oblast správy nemovitostí
  • 3D scanning and mapping objektů pro filmový průmysl, pro oblast počítačových her

 

► Jsme certifikovaný člen programu "Dobrý fotograf" by GoogleTrustedProBadge English Portrait P 3 350