Investor - Developer

Projektové vedení staveb

Náplní činnosti je vedení stavebního týmu. Není náhradou stavbyvedoucího, ale je pověřeným zástupcem investora na konkrétním stavebním díle a projektu. Zodpovídá investorovi za technický výsledek projektu, tj. soulad dodávek výrobků, prací a služeb se schválenou projektovou dokumentací v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

 

Technický dozor staveb

Jako dozor stavby zastupujeme investora při výstavbě a pracujeme vždy v jeho prospěch, hájíme jeho zájmy a nemáme žádné vazbu na zhotovitele stavby. Jsme kontrolním a kvalitativním mechanismem technologických postupů stavby od jejího počátku do ukončení. Používáme k tomu i nejmodernější metody 3D zaměřování.

 

Finanční dozor staveb (cost management)

Náplní cost managera je zastupování a podpora investora ( stavebníka) při tendrech, výběru dodavatele, při cenových jednáních, kontroly rozpočtů, kontroly finančních plnění. Cena investice se tímto způsobem stává snadno kontrolovatelná a "čitelná".

 

Koordinátor BOZP

Náplní koordinátora BOZP je zastupování stavebníka vůči oblastnímu inspektorátu práce, koordinování BOZP na stavbě, navrhování opatření, kontrola dodržování BOZP. Technický dozor investora (stavebníka) a koordinátor BOZP na staveništi jsou často stavebníkem podceňovány.

 

Řízení klientských změn

Náplní této naší činnosti je komunikace s klienty stavebníka, investora, přenášení jejich požadavků prostřednictvím projekčních kanceláří a rozpočtářů  na zhotovitele. Kontrola správnosti provedení, příprava smluvních podkladů atd.