Stavební inženýrská činnost

Stavební a projekční inženýrská činnost

Náplní projekční inženýrské činnosti je zastupování stavebníka před dotčenými orgány při přípravě stavby, zajišťování stavebních povolení, územních rozhodnutí a dalších potřebných dokumentů při přípravě stavby. Projednání projektu se stavebním úřadem.

 

Stavební engineering pak zajišťuje pro stavebníka výběr spolehlivého dodavatele, organizace s chodem stavby na základě požadavků vyplývajících ze stavebního povolení a od dotčených orgánů tzn. "Souhlasy" s výkopy, zábory, stanoviska, zajišťuje kompletní kolaudační servis.

 

STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb.