Stavebník - Investor

Dodavatelské řízení staveb a rekonstrukcí

Náplní této naší činnosti je technická koordinace a řízení jednotlivých dodavatelů stavebníka při prováděných pracích. Kontrola financí stavby a zajištění koordinátora BOZP.

 

Přejímky bytů a nemovitostí

Odborně za Vás převezmeme byt nebo RD od developera, stavební firmy, nebo předešlého majitele. Poradíme Vám další kroky např. při údržbě a správném užívání bytu, či sporu. Předání nového bytu z rukou stavařů a developera novému majiteli je trošku jiný příběh, než když starší byt přechází do nových rukou na sekundárním trhu. Zaprvé totiž přebíráte nově postavené dílo, které můžete připomínkovat a později také reklamovat, za druhé budete poprvé pro tento byt domlouvat energie a další služby, ale také třeba vznik společenství vlastníků v daném bytovém domě.

 

Co přejímka a přejímka bytu či rodinného domu vlastně znamená a co obsahuje?

 • kontrola dokončení a kvality prací
 • kontrola rozměrů a výměr místností
 • kontrola rovinnosti povrchu stěn a podlah dle platných ČSN
 • kontrola kvality provedených omítek, obkladů, podlah a podhledů
 • kontrola spárořezů obkladů a dlažeb
 • kontrola stavu funkčnosti oken a dveří
 • kontrola funkčnosti elektroinstalace
 • kontrola správného osazení parapetů a vnějších dlažeb
 • kontrola provedení klientských změn
 • kontrola i v průběhu výstavby

 

Pasporty staveb

Pasportem objektu nebo jeho ucelené části, v daném čase, provedeme detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním současného stavu. Výstupem pasportizace je dokument „pasport objektu“, který podrobně popisuje zjištěný stav rozsáhlou fotodokumentací se zakreslením případných vad.

 • zdokumentujeme stav a vady
 • zakreslíme je do situace
 • doporučíme případná opatření

 

Posudky staveb, zkoušky, termovize

Díky zkušenostem ve stavebnictví a portfoliu znalců z oboru zdoláváme rychle nejrůznější problémy staveb.

 

Proto Vám nabízíme:  

 • expertní a znalecké stavební posudky
 • průzkumy konstrukcí a jejich dokumentace
 • supervize stavebních projektů a jejich částí  
 • pasporty objektů a konstrukcí
 • vyhodnocení stavu konstrukcí a návrh řešení problému
 • průkazní, kontrolní a přejímkové zkoušky
 • zkoušení a kontrola materiálů při zjišťování shody s předepsanými požadavky
 • Diagnostika stavby pomocí moderních technologií - termovize apod.

 

Konzultace a poradenství

 • Stavební a jiné průzkumy
 • Harmonogramy staveb
 • Konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví