Reconstruction of outer surface, large scale boiler room and lifts

 

Activity: technical supervision

 

Investor: Czech Property Investment, a.s.

-construction of 350 flats


Activity: technical supervision and safety coordination


Investor: TRIGEMA, a.s.

- building of 40 small apartment units

 

Activity: technical supervision and cost management


Investor: Prague 1 District

- entire infrastructure fo 54 family residences


Activity: technical supervision and safety coordination


Investor: Embalador, s.r.o.

- school reconstruction


Activity: technical supervision and safety coordination


Investor: Prague 9 Disctrict

- construction of commercial centre, tot. area of 20.890 sq m


Activity: technical supervision


Investor: HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

- výstavba obchodního centra o celkové ploše 20.890m² 

 

Činnost: technický dozor stavby

 

Investor: HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

- rekonstrukce školy

 

Činnost: technický dozor stavby a koordinátor BOZP

 

Investor: Městská část Praha 9

- kompletní infrastruktura pro 54 rodinných domů

 

Činnost: technický dozor stavby a koordinátor BOZP

 

Investor: Embalador s.r.o.

- výstavba 40 malometrážních bytových jednotek

 

Činnost: technický dozor stavby a cenový management

 

Investor: Městská část Praha 1

Page 2 of 4